Adresse
〒615-8245
1-39, Goryoohara, Nishikyo-ku, Kyoto-shi, Japon
(Université de Kyoto Katsura venture place hall sud, Salle 2111)
TEL
+81-75-874-2855